th

ข้อมูลด้านตลาดแรงงาน

ข้อมูลด้านตลาดแรงงาน
สถานประกอบการลงนามความร่วมมือ M.O.U
ที่ ชื่อสถานประกอบการ หมายเหตุ
1 บริษัท โทโฮกุไพโอเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด จ. อยุธยา
2 บริษัท มิตซูบิซิอิเล็กทริค คอนซูมเมอร์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด จ. ชลบุรี
3 บริษัท แคนนอนปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด จ. ปราจีนบุรี
4 บริษัท  เช็นทรัล เรสเตอส์ กรุ๊ป จำกัด  (KFC / โอโตยะ) กรุงเทพมหานคร
5 บริษัท แมคไทย จำกัด (แมคโดนัลด์) กรุงเทพมหานคร
6 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)   กรุงเทพมหานคร

สถานประกอบการที่ร่วมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (1 ปี)
ที่ ชื่อสถานประกอบการ หมายเหตุ
1 บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด จ. ชลบุรี
2 บริษัท ไทยโซบิ โคเกอิ จำกัด จ. ชลบุรี
3 บริษัท หลินอินดัสทรี จำกัด จ. สมุทรปราการ
4 บริษัท บางกอก อินดัสเตรียลบอยเลอร์ จำกัด จ. ปราจีนบุรี
5 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน ชลบุรี จ. ชลบุรี
6 โรงแรมเดอะซายน์ จ. ชลบุรี
7 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  ศูนย์กระจายสินค้ามหาชัย จ. สมุทรสาคร
8 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  ศูนย์กระจายสินค้า CDC ภูเก็ต จ. ภูเก็ต
ข้อมูลตลาดแรงงาน
โรงแรม เจ พี เอ็มเมอร์รัลด์
36 ถนนประปา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
โรงแรม รอยัลคลิฟ บีช รีสอร์ท
353 ถนนตำหนัก ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุม จังหวัดชลบุรี 202060
โรงแรมมลิซาเบท พญาไท
168/51 ถนนประดิพันธ์ พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โรงแรมอเล็กซานเดอร์
3303 ถนนพังงา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โรงแรมเอเชีย พัทยา
352 หมู่12 ถนนพระตำหนัก ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุน จังหวัดชลบุรี 20260
โรงแรมโนโวเทล โลตัส
1 ซอยแสงอุดม สุขุมวิท 33 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โรงแรมมณเทียน
369 หมู่ 9 ถนนพัทยาสาย2 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุน จังหวัดชลบุรี 20150
โรงแรมลพบุรีอินท์
28/9 ถนนนารายณมหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
โรงแรมตะวันนา รามาดา
80 ถนนสวรรศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โรงแรมทาวน์ อินทาวน์ โฮเทล
300/1 ซอยลาดพร้าว 91 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10130
โรงแรมเดอร์คีลเลอร์ ลิฟวิ่งรีสอร์ท
2222 หมู่ 7 เทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270


โรงแรมตึกศิลา
ตำบลฉลาด อำเภอเมือง จังหงัดมหาสารคาม 44000
โรงแรมอาร์ พี
275 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลในเมือง จังหวัดยโสธร 35000
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
เทศบาลเมืองยโสธร
ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 3500
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร
272 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร
ถนนแจ้งสนิท ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
โครงการชลประทานจังหวัดยโสธร
บ้านกิโล 3 ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองจังหวัดยโสธร 35000

ร้าน ไอ ที คอม
76/1 หมู่ 1 ถนนศิลปะระดิษฐ์ ตำบลหนองหญ้าลยา อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดอุบลราชธานี 33110
บริษัท ที โอที จำกัด
ถนนวารีราชเดช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
สถานีตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร
ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
สถานีตำรวจภูมิธรคำเขื่อนแก้ว
ถนนแจ้งสนิท ตำบลหนองลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 35000
องค์การบริหารว่สนตำบลคูเมือง
ตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ
ตำบลชานุวรรณ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 45140
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
5 หมู่ 1 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 45140
ไปรษณีย์ยโสธร
216 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
เทศบาลตำบลทรายมูล
ถนนวารีราชเดช ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 35170
โรงพยาบาลยโสธร
ถนนแจ้งสนิท ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
บริษัท บิ๊กซี ยโสธร จำกัด
323 หมู่ 2 ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
สำนักงานวัฒนาธรรมอำเภอคำเขื่อนแก้ว
ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
สำนักงานอัยการจังหวัดยโสธร
ศาลากลางเก่า ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยโสธร
ศาลากลางจังหวัดยโสธร ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุดชุม ถนนวารีราช ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 35140
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร
ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000


ที่ว่าการอำเภอพนมไพร
ถนนพินิจนนทราษฏร์ ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 45140
ศาลจังหวัดยโสธร
ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
ที่ทำการแขวงบำรุงทางศรีสะเกษ
ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
บริษัท เลนโซวิล จำกัด
90 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมเวลโวรัว ตำบลบาวิสมิตร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180


 
^